PRENZATIME FILOZOFIKE

Në këtë artikull, do të eksplorojmë përpjekjen e Qendrës Kulturore Akropoli I ri Tiranë për të frymëzuar dhe formuar të rinjtë përmes serive të prenzatimeve verore. Nga muaji Qershor deri në Shtator kanë trajtuar tema të ndryshme, përfshirë ato psikologjike dhe filozofike. Kjo nismë ka synuar të promovojë një kulturë të mësimit dhe reflektimit, duke përdorur shembuj nga personalitete të njohura si Pitagora, Da Vinci dhe Rumi etj.

Një nga qëllimet kryesore të aktiviteteve të organizuara nga Qëndra Kulturore AR Tiranë është formimi i të rinjve. Përmes prenzatimeve verore nga anëtarët e qëndrës me tema të ndryshme, kjo qendër ka synuar të zhvillojë aftësitë intelektuale dhe kritike të të rinjve. Temat psikologjike, si uni njerëzor, personaliteti dhe mendësia, janë zgjedhur me kujdes për të ndihmuar të rinjtë të kuptojnë thellësisht veten dhe shoqërinë në të cilën jetojnë. Kjo përkushton një qëllim të rëndësishëm në ndihmën e të rinjve për të kultivuar një mënyrë të shëndetshme të menduarit dhe për të zgjeruar horizontet e tyre të kuptimit.

Në të njëjtën kohë, tema filozofike me rryma të ndryshme janë përfshirë në prenzatimet verore. Ky aspekt i programit i jep të rinjve një mundësi të rëndësishme për të eksploruar pyetje të thella filozofike dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre për të reflektuar mbi jetën dhe shoqërinë. Nëpërmjet këtyre diskutimeve, ata kanë mundur të marrin frymëzim nga filozofë të mëdhenj të historisë të cilët kanë lënë gjurmë të thella në mendësinë dhe kulturën njerëzore.

Në përfundim, Qëndra Kulturore AR Tiranë do e vazhdojë këtë nismë që nxitimisht duhet të vazhdojë dhe të shpërfaqë potencialin e pasur të rinisë dhe jo vetëm.


  • Postuar më: 11 Tetor, 2023