Kurse Filozofie & Psikologjie


NJIH VETVETEN"
Kjo shprehje shkruhej në hyrje të Tempullit të Orakullit të Delfit...
Për të gjithë ata që duan të njohin veten e tyre dhe të "lundrojnë" në misteret e qytetërimeve të lashta, për të gjithë ata që dëshirojnë të thyejnë rutinën e përditshmërisë dhe t'i japin mundësi vetes, të thyejnë kufijtë e tyre dhe të kuptojnë se nuk ekzistojnë gjëra të pamundura por njerëz të dobët.