MBJELLJA E LULEVE

Pranë qendrës sonë u organizua një aktivitet i veçantë dhe plot gjallëri që përfshinte mbjelljen e luleve. Ky aktivitet u realizua me pjesëmarrjen entuziaste të vajzave, të cilat treguan një përkushtim të veçantë për të zbukuruar ambientin dhe për të kontribuar në një mjedis më të gjelbër dhe të shëndetshëm.

Gjatë këtij aktiviteti, vajzat patën mundësinë të mësojnë për llojet e ndryshme të luleve dhe rëndësinë e tyre ekologjike. Ato mësuan teknikat e duhura për mbjelljen dhe kujdesin e luleve, duke përfshirë përgatitjen e tokës, mbjelljen e farave dhe ujitjen e duhur. Aktiviteti jo vetëm që kontribuoi në përmirësimin e pamjes së qendrës sonë, por gjithashtu ofroi një mundësi të shkëlqyer për pjesëmarrëset që të ndërtojnë marrëdhënie të reja dhe të forcojnë ndjenjën e bashkëpunimit dhe komunitetit. Vajzat punuan së bashku me entuziazëm dhe kreativitet, duke krijuar një atmosferë pozitive dhe mbështetëse.Përveç aspektit praktik, ky aktivitet kishte edhe një dimension edukativ. 

Aktiviteti përfundoi me një ndjenjë të thellë kënaqësie dhe arritjeje. Vajzat ishin krenare për punën e tyre dhe për kontributin që dhanë për komunitetin dhe mjedisin. Ky aktivitet do të mbetet në kujtesën e tyre si një përvojë e bukur dhe e vlefshme, duke i inkurajuar të angazhohen edhe më shumë në aktivitete të ngjashme në të ardhmen.

  • Postuar më: 12 Qershor, 2024