"AKROPOLI I RI" 15 VITE

Për të festuar 15-vjetorin e themelimit të qendrës kulturore filozofike Akropoli i Ri, u organizua një aktivitet i veçantë në datën 18 mars. Aktiviteti kishte në program shfaqje teatri, vallë dhe skece, të interpretuara nga anëtarë të qendrës. Përveç kësaj, gjatë aktivitetit u diskutua edhe rëndësia e zhvillimit të filozofisë në jetën tonë.

Qendra kulturore filozofike e cila u themelua para 15 vitesh në Shqipëri, konsiderohet një qendër e rëndësishme për zhvillimin e filozofisë në vend. Për të festuar këtë rëndësi, aktiviteti i organizuar ishte i veçantë dhe i pasur. Anëtarët e qendrës, nëpërmjet shfaqjeve të tyre të teatrit, vallës dhe skeceve, treguan ndikimin e filozofisë në jetën tonë.

Gjatë aktivitetit, u theksua rëndësia e rolit që filozofia ka në të gjitha aspektet e jetës tonë, nga marrëdhëniet sociale deri te sfidat e ndryshme që përjetojmë. Qendra kulturore filozofike, përmes këtij aktiviteti, u tregua njëherë e më shumë se si ajo është vendi i duhur për të diskutuar, reflektuar dhe ndikuar në zhvillimin e filozofisë në shoqërinë tonë.


  • Postuar më: 12 Prill, 2023