Panairi i Librit, Botime "Akropoli i Ri"

 Botime "Akropoli i Ri" morën pjesë për herë të parë tek Panairi i Librit, duke sjellë pranë lexuesve me katër botime të reja dhe në total me 9 botime, të cilat listohen si mëposhtë:

-Filozofikja 1&2

-Alkimisti, nën gjurmët e Xhordano Brunos

-Të njohësh vetveten

-Filozofia si mënyrë jetese

-Ankor, Princi i fundit i Atlantidës

-Lojërat e Majas

-Në këmbët e mësuesit

-Qeni Moasi

 • Botimet tona. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Një prezantim i shkurtër mbi librat tanë. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Librat, një portë drejt dijes. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Momente nga stenda e Botime Akropoli i Ri. #lojëratemajas #moasi #alkimisti #tënjohëshvetvetes #filozofiasimënyrëjetese
 • Sëbashku për mbylljen. Një 5-ditësh me vlerë! :)
 • Postuar më: 25 Nëntor, 2017