Kurse Vetënjohjeje


Kush Jam, Nga Vij, Ku Shkoj?
Cili është qëllimi i jetës time dhe cili është roli im në këtë botë? Përse ekzistoj, çfarë është jeta dhe vdekja, si mund ta kuptoj veten time, si mund të mësoj të jetoj bashkë me të tjerët?

Filozofia ka si synim t'i zgjojë njeriut aftësinë për të zotëruar veten e tij dhe për të vepruar sipas asaj që vetëdija e tij mund të perceptojë nga harmonia e Universit. Njohja e Vetvetes na nxit drejt një kreativiteti të ri, na jep vetëbesim, fuqi brendësore dhe vetëzotërim.

TEMA TË TJERA:
Aura dhe niveli astral
Karma dhe Rimishërimi
Republika dhe Shpella e Platonit
Përbërja brendësore e Njeriut
Fuqitë Parapsikologjike